KEZDŐLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt
Jelenlegi tartalom:  ECVET-ASSET Projekt / Általános információk

Általános Információk

Időtartama

36 hónap

Az ECVET-ASSET projekt fókuszában az autóipari szolgáltatási szektor képzései állnak. Ez a szektor számos, az ECVET teszt szempontjából kedvező tulajdonsággal rendelkezik. Az autóipari szolgáltatási szektor egyértelműen európai üzletágnak nevezhető, mely mind a termékek, mind a munkakörök vonatkozásában Európa szerte megegyezik illetve hasonló. E szektor termékei folyamatos technológiai változáson mennek keresztül, mely következményeként a képzések folyamatos frissítése is szükséges. Az üzletágban nagy számban vannak jelen vállalkozások, többnyire kis és közép vállalatok.

Az Európa szerte jelentkező képzési igények összehasonlítása maga után vonja a tanulói mobilitás megítélésének, hasznosságának értéknövekedését mind az egyén, mind a képző központok szempontjából.

A projekt általános leírása

Az ECVET-ASSET projekt célja, hogy az ECVET használatával az autóipari szolgáltatási szektoron belül a mobilitást integrálja az egyes képzési programokba és a tanulók egyéni karrierútjába.

A szektor említett jellegzetességei megkönnyítik a képzési igények és a tanulmányi kimenetek összehasonlíthatóságát, melyeknek köszönhetően a tanulói mobilitás megítélésének értéknövekedése tapasztalható mind az egyén mind a képző központok szempontjából.

Annak érdekében, hogy a mobilitás elismertethető legyen a szakoktatás részeként az autóipari szektorban, az ECVET-ASSET projekt partnerei azt a célt tűzték ki, hogy közös kimeneti egységeket határoznak meg, melyek a mobilitáskor választhatók. Az ECVET ASSET középpontjába az első szakképzésben részt vevők mobilitása (tanulói) áll, mely a tanulmányi kimeneti egységek összeállításánál meghatározó szerepet játszik.

Az ECVET-ASSET projekt során kidolgozott tanulási egységeket először 2010 első harmadában tesztelték egy nemzetközi mobilitási teszt keretében. Az első teszt célja az volt, hogy a mobilitásra kiválasztott tanulási egységeket és az átvett metodikát elismerje és szükség szerint finomítsa. Az első teszt megerősítette, hogy a kiválasztott tanulási egységek és az értékelés módszertana megfelelő. Mindemellett az adott csereprogram csak egy teszt volt, mivel ekkor még az elsajátított tanulmányi kimeneti egységek sem érvényesítve, sem elismerve nem lettek; ekkor még az átvitelhez szükséges Egyetértési Megállapodás és Tanulmányi Szerződés nem volt kidolgozva. Erről számol be a projekt második hírlevele, melyet angol nyelven megtalál a letölthető dokumentumok között az "Eszköztár" menüpontban.

A második mobilitási teszt lebonyolítását 2011 első és második harmadára tették a projekt partnerek. A teszt és annak ütemezése azzal a szándékkal történt, hogy a konkrét eredményeket összegyűjtsék valamint a projekt validálása során a mobilitási tesztben részt vevő tanulási egységek elismerését és érvényesítését is értékeljék.

Célcsoportja

Különböző nemzeti hálózatok képzőintézményei, valamint olyan egyéni képzésben részt vevő fiatalok (pl. tanoncok, szakképzésben résztvevő tanulók), akik csereprogramokban is részt vesznek.

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063