KEZDŐLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt
Jelenlegi tartalom:  ECVET Röviden / Network

ECVET megvalósításának irányítórendszere

Az ECVET ajánlás elfogadásával az Európai Parlament és a tagállamok kinyilvánították szándékukat, hogy megvalósítják az európai kreditátviteli rendszert az Európai Unió polgárai számára.

A megvalósításhoz segítségként az Európai Bizottság létrehozott egy európai szintű hálózatot és ezen belül egy felhasználói csoportot, melyeket már az ECVET ajánlás is felvázolt.

Az ECVET hálózat

Az ECVET hálózatban a szakképzésben érintett felek és a nemzeti szintű illetékes intézmények vesznek részt, valamint a Bizottság és a tagállamok is aktívan közreműködnek. A Bizottság elnökletével a hálózat segítséget nyújt az ECVET terjesztésében és támogatásában a tagállamokban, és fenntartható platformot hoz létre információcsere és tapasztalatcsere céljából a tagállamok között.

A hálózat nyitva áll a szakképzésben érintett európai szakképzési közösségek számára.

A hálózat tagjai a következők:

 • minden tagállamból három képviselő, akik aktívan részt vesznek az ECVET népszerűsítésében és bevezetésében. Kettő a kormányzati szektort képviseli, egy fő pedig a szakképzésben érintett feleket az adott tagállamban,
 • az európai szintű szociális partnerek,
 • az Európai Bizottság képviselői,
 • a képzők, a kompetens intézmények, szakképzési hálózatok és az ECVET bevezetésében érdekeltek képviselői,
 • a Cedefop és az ETF,
 • a nemzeti LLP ügynökségek képviselői,
 • az ECVET kutatási projektek képviselői és partnerei.

Az ECVET hálózat tagjai évente egyszer találkoznak az éves fórumon.

A hálózat fő feladata egy együttműködési platform biztosítása az ECVET ajánlásban foglaltak megvalósítására. A platform alapja egy, a témának szentelt weblap, valamint más releváns kommunikációs, disszeminációs és együttműködést célzó eszközök használata a megoldások kidolgozásával kapcsolatos eszme- és tapasztalatcsere érdekében.

Az ECVET felhasználói csoport

Az ECVET felhasználói csoport tagjai az ECVET hálózat tagjai közül kerülnek ki. Feladata a Felhasználói útmutató frissítése, valamint az ECVET megvalósítását célzó együttműködési folyamat minőségének és koherenciájának javítása.

Az ECVET felhasználói csoport évente kétszer ül össze. Összetétele a következő:

 • a tagállamok ECVET hálózatba hivatalosan delegált két képviselője,
 • az európai szintű szociális partnerek,
 • az Európai Bizottság, a Cedefop és az ETF képviselői,
 • érintett felek, pl. nemzeti ügynökségek vagy a felsőoktatási szektor képviselői, akik megfigyelőként, vagy meghívott szakértőként vehetnek részt a munkában.

Az ECVET felhasználói csoport tevékenységei a különbözőek: munkacsoportok, illetve tanulmányok készítése.

A munka folyamatosságának biztosítására irányító bizottság alakult az Európai Bizottság, a szociális partnerek két képviselője, négy választott képviselő a tagállamokból, egy képviselő az előző, a jelenlegi illetve az elkövetkező elnökségből, valamint az érdekeltek, az ECVET hálózat három képzett képviselője (akiket a Bizottság választ ki) részvételével. Az irányító testület tagjai rendszeres időközönként megbeszéléseket tartanak.

ECVET támogatói csoport

A hálózat munkájának támogatására és a tagok tevékenységének megszervezésre a Bizottság létrehozott egy támogatói csoportot, melyet pályázat útján választott ki. A pályázatot az ECVET Synergie projekt nyerte. A támogatói csoport feladata:

 • titkárság működtetése;
 • a tagszervek találkozóinak szervezése;
 • tanulmányok készítése;
 • koordináció és tanácsadási tevékenységek;
 • az ECVET-tel és hálózatával kapcsolatos információk terjesztése és közzététele;
 • ECVET felhasználói eszközök tervezése és a felhasználók képzése.

Szakértői bizottság

A Szakértői Bizottság az ECVET Synergie program keretén belül működik, létrehozását az Európai Bizottsággal egyetértésben határozták el. A bizottság tagjai a tagállamok jelenlévő szakértői, akik széleskörű ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek az ECVET terén mind európai, mind országos szinten. A bizottság javaslatot tesz a munkaprogramra, a fórumok és a tréning programok szakmai tartalmára. Feladata továbbá az ECVET bevezetését segítő információ biztosítása a web site, újságcikkek és a hat havonként megjelenő kiadvány segítségével. Támogatja az ECVET-hálózat működését országos, regionális és ágazati szinten egyaránt. A Szakértői Bizottság évente két alkalommal ülésezik. A bizottság ülésein rendszeresen részt vesznek az European Commission, a CEDEFOP és az ETF képviselői.

Szükség esetén külső szakértők meghívására is lehetőség van.

Szakképzési főigazgatók és a szakképzési tanácsadó bizottság

A szakképzési főigazgatók (DGVT) és a szakképzési tanácsadó bizottság (ACVT) szerepe:

Az európai ECVET hálózat összes fontos eredményét és az ECVET felhasználói csoport javaslatait elküldik a DGVT-nek és az ACVT-nek, akik véleményezik a ECVET hálózat működését.

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063