KEZDŐLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt
Jelenlegi tartalom:  ECVET Röviden / ECVET ajánlás

ECVET ajánlás

ECVET ajánlás

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság által 2009. június 19-én került elfogadásra az Ajánlás a Szakképzési és Szakoktatási Kreditátviteli Rendszerről (ECVET) európai dokumentum (itt olvasható).

Az Ajánlás elfogadását európai konzultáció előzte meg, melyet Magyarország részéről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet koordinált. A konzultációra bocsájtott munkaanyagról (melyet itt olvashat) a beérkezett vélemények, észrevételek összegzését követően az ECVET Konzultációs Bizottság elkészítette a nemzeti beszámolót (itt olvasható), melyet 2007. március végén küldtünk meg az Európai Bizottságnak.

A tagállamok részére megfogalmazott ECVET Ajánlás hat szakasza:

  • Mozdítsák elő a szakoktatási és szakképzési képesítések tekintetében az I. és II. mellékletben leírt, az EQF minden szintjére vonatkozó Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszert (a továbbiakban: az ECVET) a transznacionális mobilitás megkönnyítése valamint a szakoktatás, szakképzés és a határok nélküli egész életen át tartó tanulás során elért képzési eredmények elismerése érdekében;
  • Teremtsék meg a szükséges feltételeket és szükség szerint fogadjanak el intézkedéseket annak érdekében, hogy 2012- től – a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban, valamint kísérletek és tesztelés alapján – az európai képesítési keretrendszer minden szintjén a szakoktatási és szakképzési képesítések esetében fokozatosan alkalmazhassák az ECVET-et, és azt a tanulók a formális, és adott esetben a nem formális és informális tanulási környezetben elért tanulmányi eredményei átvitelére, elismerésére és összegyűjtésére alkalmazhassák;
  • A képesítésekért és oklevelekért felelős intézmények és hatóságok, a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók, a szociális partnerek és más érdekeltek bevonásával támogassák nemzeti és európai partnerségek és hálózatok létrejöttét, amelyek az ECVET kikísérletezésével, végrehajtásával és népszerűsítésével foglalkoznak;
  • Biztosítsák, hogy a szakoktatás és szakképzés területén érdekelt felek és a tanulók megkapják az ECVET használatához szükséges tájékoztatást és útmutatást, megkönnyítve egyúttal a tagállamok közötti információcserét. Garantálják továbbá, hogy az illetékes hatóságok megfelelően nyilvánosságra hozzák az ECVET képesítésekre történő alkalmazását, és hogy az illetékes hatóságok által kiállított kapcsolódó Europass-dokumentumok egyértelmű és releváns információkat tartalmazzanak;
  • Az ECVET használata során – a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – alkalmazzák a szakoktatás és szakképzés terén a szakoktatás és szakképzés terén történő minőségbiztosításról szóló, 2004. május 28-i tanácsi következtetésekben meghatározott közös minőségbiztosítási elveket, elsősorban a tanulmányi eredmények értékelése, érvényesítése és elismerése tekintetében;
  • Biztosítsák, hogy az egyes tagállamok jogszabályaival, struktúráival és előírásaival összhangban a megfelelő szinteken működőképes koordinációs és nyomon követési mechanizmusok létezzenek az ECVET végrehajtására irányuló kezdeményezések minőségének, átláthatóságának és egységességének garantálása érdekében.
Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063